Vill du att vi ringer upp dig?

Lämna gärna din information så återkommer vi för att diskutera hur vi kan hjälpa dig.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

ISO 9001:2008 – certifikat

2016-09-19

Faber Group Thailands tillverkningsanläggning har blivit ISO 9001:2008-certifierad.Detta ISO-certifikat visar att vår organisation uppfyller högt ställda internationella krav på kvalitet. Vi har visat att vi utför arbetet i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar, enligt vårt eget kvalitetsledningssystem och i enlighet med kundernas önskemål/behov.

”Våra kunder får en garanti på att vi har blivit objektivt bedömda av vårt certifieringsorgan BVCH SAS och att vi uppfyller alla krav”, säger Fabers koncernchef Martin Koppelaar och fortsätter: ”Faber satsar fortlöpande på ett gott kvalitetsarbete med en ständig utveckling och förbättring av både produkter och organisation. Vi har ett starkt förtroende för BVCH SAS:s certifieringsprocess. För det första därför att det skapar en stabil plattform för kvalitetssäkringen inom företaget. För det andra för att våra experter arbetar tillsammans i alla processer för att uppnå kvalitetsmålen. Och slutligen, för att vi vet vad som behöver förbättras. ISO 9001 utgör likaså en god grund för fortsatt expansion, ISO 14001 för förvaltningscertifikat och OHSAS 18001 för miljö för arbetsmiljöledningen.

iso-9001-2008-certified