Vill du att vi ringer upp dig?

Lämna gärna din information så återkommer vi för att diskutera hur vi kan hjälpa dig.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Guidelines Faberexposize AB – Dokument

Dokumentkrav för våra leverantörer

Undertecknade leverantörsriktlinjer och underliggande dokument

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) har fyra huvudpelare som kallas ”four pillars.” Dessa är:
Arbetsvillkor: Bedömning av arbetsförhållandena för anställda, inklusive arbetsrättigheter, arbetsmiljö och arbetstimmar.
Hälsa och Säkerhet: Bedömning av de hälso- och säkerhetsaspekter som påverkar arbetstagarna vid en anläggning.
Miljö: Bedömning av miljöpåverkan från verksamheten, inklusive användning av resurser och hantering av avfall.
Affärsetik: Bedömning av företagets affärsetik och följsamhet mot antikorruptionslagar samt andra etiska standarder.

Alternativ:
ISO 14001
Årlig granskning av miljöledningssystemet (EMS – Environmental Management System)